Valikko Valikko
Sulje

Etsi kohdenumeron perusteella

Henkilötietojen kuvaus

Oikeudellinen huomautus ja tietosuojakäytännöt

Käyttöehdot

Käyttämällä habita.com-sivustoa käyttäjän katsotaan hyväksyvän seuraavat käyttöehdot.

Immateriaalioikeudet

Habitan verkkosivuston koko sisältö, mukaan lukien teksti, grafiikka, nimet, tavaramerkit ja muut tunnistettavat merkit, kuvat, kuviot, piirustukset, logokuvakkeet, tallenteet ja ohjelmistot, ovat Habitan ja sen osakeyhtiöiden, lisenssinantajien ja kumppaneiden omaisuutta. Kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty tässä, pidätetään. Habitan verkkosivuston sisällön tai sen osan kopioiminen, siirtäminen, muokkaaminen, tallentaminen, julkaiseminen ja jakaminen on kiellettyä ilman Habitan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Vastuuvapauslauseke

Habitan verkkosivut ja niiden sisältö esitetään niin kuin ne ovat, mutta sivusto ja sen sisältö on koottu ammattitaidolla. Habita ei anna mitään nimenomaista tai tarkkaa kuvausta tai takuuta Habitan verkkosivuilla olevista tiedoista, mukaan lukien tiedot tai takuu tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai luotettavuudesta. Mitään markkinointitietoa, jota Habita antaa Habitan verkkosivuilla tai muilla verkkosivuilla ja portaaleissa (esim. etuovi.com, immowelt.de), ei voidaan pitää Habitan sitovana tarjouksena tai sitoumuksena.

HABITA EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA. MUKAAN LUKIEN EPÄSUORISTA JA VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, KUTEN TULOJEN MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ TAI TIETOJEN MENETYKSESTÄ JOHTUEN TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ, SISÄLLÖSTÄ, KESKEYTTÄMISESTÄ TAI KATTAVUUDESTA. HABITA EI OLE VASTUUSSA TIETOJÄRJESTELMIEN VIRHEISTÄ, KESKEYTYMISESTÄ TAI SAATAVUUDESTA TAI HAITTAOHJELMISTA TAI VIRUSISTA JOHTUVISTA VAHINGOISTA.

Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisu (ADR)

Kuluttajana olevalla asiakkaalla voi olla oikeus käyttää ADR-elintä tai -elimiä kuluttajariitoja koskevan EY-direktiivin (2009/22/EY) mukaisesti. ADR-elin, jolla on toimivalta Suomessa, on Kuluttajariitalautakunta (verkkosivusto: https://www.kuluttajariita.fi/).

Lisäksi kuluttajilla voi olla oikeus verkkoon liittyvään riidanratkaisuun kuluttajariitojen verkkoriidanratkaisusta annetun EU:n asetuksen N:o 524/2013 mukaisesti. Katso tietoja riitojenratkaisuelimistä ja -menettelyistä EU:n ODR-portaalista (http://ec.europa.eu/odr).

Henkilökohtaiset tiedot

Habita noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä. Voit milloin tahansa pyytää Habitan keräämien henkilötietojesi poistamista tai korjaamista. Lisätietoja on Habitan tietosuojaselosteessa.

Tietosuojaseloste

Paikallinen laki

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakeja.

Vastuuhenkilö ja yhteystiedot

Näitä tietoja säilytetään ja vastuu toimituksellisesta sisällöstä on:

Habita International Estates Oy
Henkilö: Jari Gardziella
Elimäenkatu 17-19, FI-00510 Helsinki, Finland

Habita viralliset yhteystiedot:

Habita International Estates Oy
Elimäenkatu 17-19, FI-00510 Helsinki, Finland
Puh: +358 50 420 0000
Sähköposti: jari.gardziella@habita.com
Verkkosivu: www.habita.com