เมนู เมนู
ปิด

ค้นหาจากหมายเลขอ้างอิง

ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

Vladimir Iazykov

English Russian

Habita ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต

+66 98 693 1153
vladimir.iazykov@habita.com

เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม ลิงค์อิน

Habita Pattaya

389/1163 Pratamnakhill Soi 4, Nong Prue, Bang Lamung, Chonburi
20150 พัทยา SEA Property Group Co. Ltd, Habita Pattaya
+66 84-607-3368
รหัสธุรกิจ: 0205561006566

Vladimir Iazykov

Vladimir Iazykov real estate broker

The honest broker establishes a foundation of trust with their clients. Trust is crucial in real estate transactions, often involving significant financial investments and emotional commitments. Clients are more likely to return for future transactions or refer friends and family when they trust their broker. This trust also enhances the broker's reputation in the market, attracting more business. Provide accurate and realistic property valuations based on market trends and thorough research. This transparency ensures that sellers price their properties competitively and buyers do not overpay. Fair pricing helps in quicker sales and purchases, benefiting both parties by saving time and reducing stress.

แบบฟอร์มติดต่อ

อสังหาริมทรัพย์ล่าสุด