th ค้นหา
Menu

ค้นหาจากหมายเลขอ้างอิง

Habita โดยสรุป

Habita ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกที่ประเทศฟินแลนด์ทางตอนเหนือของทวีปยุโรปจากสถานที่เติบโตในปี ค.ศ. 1989 จนก้าวขึ้นสู่ผู้ประกอบการระดับโลกในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการเป็นนายหน้าเกี่ยวกับที่พักอาศัย อสังหาริมทรัพย์ และอาคารพาณิชย์ ปัจจุบันเราขยายธุรกิจครอบคลุมอยู่ทั่วทวีปยุโรปและยังขยายไปยังส่วนอื่นๆ ของโลกอีกด้วย

ประวัติความเป็นมาในการเป็นผู้ประกอบการและภูมิหลังส่วนตัวของเราเป็นการยืนยันว่า ความชำนาญของเรานั้นยึดการดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียวเป็นหลัก การจัดสรรส่วนฝึกอบรมสำหรับนายหน้ารายใหม่นี้ที่มีการปรับให้สอดคล้องกับธุรกิจเป็นอย่างดียังสามารถใช้ได้กับผู้รับสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดอีกด้วย

Call +358 10 5855 010 for further information on selling your home, or to request a free property valuation.

กลับไปด้านบน