th ค้นหา
เมนู

ค้นหาจากหมายเลขอ้างอิง

Habita มีความเป็นเอกเทศและเป็นส่วนตัว

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองหลวงเฮลซิงกิ ของประเทศฟินแลนด์ Habita เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อิสระและถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1989 ในปัจจุบัน เราดำเนินธุรกิจอยู่ทั่วโลก โดยมีสำนักงานเกือบ 50 แห่งใน 8 ประเทศ และใน 2 ทวีป รวมถึงพนักงานของ Habita จำนวน 260 คน

Habita เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อิสระตามที่ระบุไว้นั่นหมายความว่า เราจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารหรือบริษัทประกันรายใดก็ตามความเชี่ยวชาญของเรามุ่งเน้นในเรื่องอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ บริการให้เช่า รวมถึงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

รากฐานแห่งความเชี่ยวชาญของทีมงานของเรามาจากการฝึกอบรมของ Habita เราได้พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมของเราเอง ซึ่งครอบคลุมการแนะนำส่วนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการจัดการบริหารระบบของ Habita รวมถึงการจัดการการฝึกอบรม นอกจากนี้ มีการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ เราฝึกอบรมพนักงานของเราอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในปัจจุบัน

โทรศัพท์มาที่หมายเลข +358 10 5855 010 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายบ้านของคุณ หรือขอรับการประเมินราคาบ้านฟรี

กลับไปด้านบน