nl Zoekactie
Menu

Zoeken op referentienummer

Wettelijke verklaring en privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de website habita.com verklaart de gebruiker akkoord te gaan met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van de website van Habita, met inbegrip van, maar niet uitsluitend daartoe beperkt, tekst, illustraties, namen, handelsmerken en overige karakteristieke symbolen, afbeeldingen, cijfers, tekeningen, logo’s, pictogrammen, opnames en software, zijn eigendom van Habita en daaraan verbonden partnerondernemingen, licentiehouders en partners. Alle niet uitdrukkelijk hierin genoemde rechten zijn voorbehouden. Het kopiëren, overdragen, wijzigen, opslaan, publiceren en verspreiden van de inhoud van de website van Habita of delen ervan is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Habita, verboden.

Disclaimer

Habita's website and its content are provided on “as is” basis, however the website and its content has been compiled using professional diligence. Habita does not give any express or implied representation or warranty with respect to the information included in Habita's website, including any representation or warranty as to the accuracy, completeness or reliability of the information. Nothing included in Habita's website or on other websites and portals (eg. etuovi.com, immowelt.de) Habita submits marketing information to, can be held as a binding offer or commitment of Habita.

HABITA IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE, IN WELKE VORM DAN OOK WAARONDER, ZONDER ENIGE BEPERKING, INDIRECTE EN GEVOLGSCHADE, ZOALS OPBRENGSTVERLIES, INKOMSTENVERLIES, WINSTVERLIES, ONDERBREKING VAN HANDELSZAKEN OF HET VERLOREN GAAN VAN GEGEVENS, VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD DAARVAN, OF AFBREKING, OF NIET TER BESCHIKKING ZIJN, VAN GENOEMDE WEBSITE. NOCH STELT HABITA ZICH AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE, IN WELKE VORM DAN OOK, ALS GEVOLG VAN FOUTEN, ONDERBREKINGEN OF NIET BESCHIKBAAR ZIJN VAN DATASYSTEMEN OF DATACOMMUNICATIE, OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR MALWARE OF VIRUSSEN.

Alternative dispute resolution (ADR) of consumer disputes

The customer being a consumer may have right to use of an ADR entity or entities under the EC directive on ADR for consumer disputes (2009/22/EC). ADR entity having its jurisdiction in Finland is Kuluttajariitalautakunta (website: http://www.kuluttajariita.fi/).

In addition consumers may have right for online dispute resolution under EU Regulation No 524/2013 on online dispute resolution for consumer disputes. See information on online dispute resolution entities and procedures on EU ODR portal (http://ec.europa.eu/odr).

Persoonlijke informatie

Habita voldoet aan de geldende wetgeving voor de bescherming van persoonlijke gegevens. U kunt op ieder gewenst tijdstip een verzoek indienen voor het wissen of corrigeren van de informatie die Habita over u heeft verzameld. Zie voor aanvullende informatie onze Beschrijving van het persoonlijke gegevensbestand.

Description of Personal Data

Geldende wetgeving

Op deze gebruiksvoorwaarden is de Finse wetgeving van toepassing.

Responsible Person and contact information

This information shall be held and responsible for editorial content is:

Habita International Estates Oy
Person: Jari Gardziella
Pakilantie 36-48, FI-00660 Helsinki

Official contact information of Habita:

Habita International Estates Oy
Pakilantie 36-48, FI-00660 Helsinki
Tel: +358 50 420 0000
Email: jari.gardziella@habita.com
Website: www.habita.com

Bel voor aanvullende informatie over verkoop van uw huis of voor het aanvragen van een gratis taxatie van uw eigendom +358 10 5855 010.

Terug naar boven